Het bestuur van Lingua Musica 

per 1 januari 2018

voorzitter

Liesbeth Aleva

secretaris

Willem van der Molen
071-5142894
kamerkoorlinguamusica@gmail.com

penningmeester
Gilles Frijters
NL82 INGB 0003 0998 28, Lingua Musica, Leiden

leden
Aarnout van Gilst
Caroline Thomassen