Lidmaatschap:
• Ben je bereid en in staat om thuis de muziek zelfstandig in te studeren, zodat wij tijdens repetities aan de koorklank kunnen werken?
• Is het voor jou haalbaar om de maandagavond (20.00 – 22.15 uur) vrij te houden voor de repetities?
• Wij doen eens per jaar een repetitieweekend buiten Leiden en incidenteel een repetitiedag op zaterdag in Leiden.
• Naast de repetities organiseren we onder meer een kamermuziekavond, kerstdiner en een zomerbarbecue.
• Leden betalen maandelijks contributie

Heb je belangstelling om mee te zingen, mail dan naar kamerkoorlinguamusica@gmail.com. Als er plaats is voor jouw stemsoort, dan ben je welkom om 2 tot 3 keer mee te zingen om te ervaren of je het leuk vindt. Daarna volgt een auditie.

Membership:
• Are you willing and able to study music independently at home?
• Is it feasible for you to reserve the Monday evening (20.00–22.15 h) for rehearsals?
• Once a year we rehearse a weekend outside of Leiden, and occasionally a Saturday in Leiden.
• In addition to rehearsals, we organize a music evening for the members, Christmas dinner, summer barbecue, and other happenings.
– There is a monthly contribution.

Are you interested in joining our choir, please send an e-mail to kamerkoorlinguamusica@gmail.com. If we have a vacancy for your type of voice, you are welcome to participate 2 to 3 evenings in order to find out if you like it. After this an audition follows.