Lustrum Concert

Datum concert: 19 Nov 2011

Het Leids kamerkoor Lingua Musica bestond in 2011 30 jaar. Op zaterdag 19 november 2011 sloot Lingua Musica haar lustrumfestiviteiten af met een groots concert in de Marekerk rond de Britse componist Benjamin Britten.

Voor dit concert was het koor versterkt met dertig projectleden. Aan het concert werd meegewerkt door het Aristo Kwartet, een projectorkest, tenor Mark Omvlee, de pianisten Mieke van Driel en Ton Stauttener, organist Henk Gijzen, slagwerkers Meinte Boersma, Nynke de Jong en Arjan Roos, en vier solisten van de Koorschool van de St. Bavo kathedraal in Haarlem.

Het programma

  • Britten: A Hymn to the Virgin
  • De Vriend: Franciscus
  • Britten: Simple symphony
  • Britten: Hymn to St. Cecilia
  • Britten: Saint Nicolas Cantata

Financiële bijdragen
Lingua Musica kan dit soort concerten geven dankzij een ruimhartige subsidie van de Gemeente Leiden. Dit concert werd ook mogelijk door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818, het A.C.G. Vermeulen Fonds (van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst) en een legaat van ons in 2010 overleden lid Maria van Leeuwen.